Category: Chung cư

CHUNG CƯ B1.3 HH03 THANH HÀ

PHÒNG BÁN HÀNG CHUNG CƯ THANH HÀ MỞ BÁN 6 TÒA CHUNG CƯ B1.4 HH01, HH02 THANH HÀ. Chủ đầu tư Tập đoàn Mường Thanh

CHUNG CƯ B2.1 HH02 THANH HÀ

THÔNG TIN MỞ BÁN 5 TOÀ CHUNG CƯ B2.1 HH02A,B,C,D,E THANH HÀ Giá gốc 10,5tr => 12tr/m2 bao gồm vat. Giá gốc 10,5tr => 12tr/m2

CHUNG CƯ B2.1 HH03 THANH HÀ

PHÒNG BÁN HÀNG CHUNG CƯ THANH HÀ MỞ BÁN 6 TÒA CHUNG CƯ B2.1 HH03A,B,C,D,E,F THANH HÀ. Giá gốc 10,5tr => 12tr/m2 bao gồm vat.