Khách hàng

Mua nhà tại dự án được ngân hàng bảo lãnh

Mua nhà tại dự án được ngân hàng bảo lãnh

Theo quy định mới của Ngân hàng nhà nước, các doanh nghiệp bán nhà ở hình thành trong tương lai phải mua bão lãnh ngân hàng. Khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho người mua nhà như đúng cam kết, trường hợp người mua nhà cần lấy lại ... Xem thêm